Ngày 06/08/2023
06-08 22:00
FC Pyunik
1-1
Ararat Yerevan
Ngày 17/03/2023
17-03 18:00
FK Van Charentsavan
1-2
FC Avan Academy
17-03 18:00
Alashkert
3-0
Shirak
Ngày 18/08/2023
18-08 22:00
FC Noah
4-0
Shirak
Ngày 09/04/2023
09-04 21:00
BKMA
0-1
Ararat Yerevan
09-04 19:00
Alashkert
3-1
FK Van Charentsavan
Ngày 31/08/2023
31-08 20:00
Shirak
2-3
Alashkert
31-08 22:59
FC Noah
3-0
Ararat Yerevan
Ngày 21/04/2023
21-04 17:00
FK Van Charentsavan
4-0
Lernayin Artsakh
21-04 19:00
Alashkert
3-0
FC Noah
Ngày 20/09/2023
20-09 17:00
Alashkert
2-1
Ararat Yerevan
20-09 21:10
BKMA
0-4
FC West Armenia
Ngày 01/05/2023
01-05 22:00
FC Noah
1-2
BKMA
01-05 19:00
Alashkert
1-0
Lernayin Artsakh
Ngày 29/09/2023
29-09 20:00
FC Avan Academy
2-1
Ararat Yerevan
29-09 22:00
FC Pyunik
3-1
Alashkert
Ngày 16/05/2023
16-05 19:00
Alashkert
1-2
BKMA
Ngày 27/05/2023
27-05 22:59
FC Noah
2-1
FC Avan Academy
27-05 20:00
Alashkert
3-2
Urartu
Ngày 06/06/2023
06-06 22:00
Urartu
1-1
Ararat Yerevan
06-06 20:00
Alashkert
1-2
FC Pyunik
Ngày 07/08/2023
07-08 21:00
FC West Armenia
1-4
Alashkert
07-08 22:59
Urartu
2-1
FC Avan Academy
Ngày 16/03/2023
16-03 18:00
Lernayin Artsakh
0-6
FC Pyunik
16-03 21:00
BKMA
0-2
Urartu
Ngày 20/08/2023
20-08 20:00
FC West Armenia
1-4
FC Avan Academy
20-08 22:00
Urartu
1-1
FC Pyunik
Ngày 22/04/2023
22-04 18:00
Ararat Yerevan
0-2
FC Pyunik
22-04 21:00
FC Avan Academy
2-2
Urartu
Ngày 21/09/2023
21-09 22:00
FC Noah
0-1
FC Pyunik
Ngày 03/05/2023
03-05 22:00
FC Avan Academy
2-1
Ararat Yerevan
Ngày 28/09/2023
28-09 18:00
Urartu
2-1
BKMA
Ngày 17/05/2023
17-05 22:59
Shirak
0-2
FC Avan Academy
17-05 19:00
Lernayin Artsakh
0-4
Urartu
Ngày 26/05/2023
26-05 20:00
FK Van Charentsavan
3-0
Shirak
26-05 22:59
BKMA
1-1
FC Pyunik
Ngày 05/06/2023
05-06 20:00
Lernayin Artsakh
0-1
Shirak
05-06 22:00
BKMA
2-5
FC Avan Academy
Ngày 05/08/2023
05-08 21:00
FK Van Charentsavan
1-0
Shirak
Ngày 19/08/2023
19-08 22:00
BKMA
0-4
Alashkert
19-08 20:00
FK Van Charentsavan
1-2
Ararat Yerevan
Ngày 10/04/2023
10-04 19:00
Lernayin Artsakh
0-2
FC Avan Academy
Ngày 19/09/2023
19-09 19:00
Urartu
3-1
FK Van Charentsavan
19-09 22:00
Shirak
1-3
FC Avan Academy
Ngày 15/05/2023
15-05 19:00
FK Van Charentsavan
3-1
Ararat Yerevan
15-05 22:00
FC Noah
1-3
FC Pyunik
Ngày 25/05/2023
25-05 20:00
Lernayin Artsakh
0-3
Ararat Yerevan
Ngày 11/04/2023
11-04 22:00
Urartu
1-3
FC Pyunik
11-04 19:00
FC Noah
3-3
Shirak
Ngày 18/03/2023
18-03 18:00
FC Noah
2-1
Shirak
Ngày 02/09/2023
02-09 20:00
FK Van Charentsavan
0-5
FC Pyunik
Ngày 20/04/2023
20-04 22:59
Shirak
1-1
BKMA
Ngày 02/05/2023
02-05 19:00
FK Van Charentsavan
0-5
Urartu
02-05 22:59
Shirak
0-4
FC Pyunik
Ngày 29/07/2023
29-07 22:00
FC Noah
1-0
FK Van Charentsavan
29-07 20:00
FC West Armenia
2-4
Shirak
Ngày 14/08/2023
14-08 20:00
Alashkert
0-0
FK Van Charentsavan
Ngày 25/08/2023
25-08 22:00
Ararat Yerevan
0-2
BKMA
25-08 20:00
Alashkert
3-1
FC Noah
Ngày 15/09/2023
15-09 21:00
FC Avan Academy
4-3
FC Noah
15-09 19:00
Alashkert
4-2
Urartu
Ngày 24/09/2023
24-09 18:00
FK Van Charentsavan
1-2
BKMA
24-09 21:00
Ararat Yerevan
1-1
Urartu
Ngày 12/08/2023
12-08 22:00
Ararat Yerevan
1-0
FC West Armenia
Ngày 02/04/2023
02-04 22:00
Urartu
1-0
Alashkert
02-04 19:00
FC Avan Academy
3-0
FC Noah
Ngày 15/04/2023
15-04 19:00
FC Avan Academy
2-1
BKMA
Ngày 14/09/2023
14-09 17:00
FC West Armenia
2-0
FK Van Charentsavan
14-09 19:00
Ararat Yerevan
2-1
Shirak
Ngày 26/04/2023
26-04 20:00
BKMA
5-1
FK Van Charentsavan
26-04 22:59
Ararat Yerevan
2-4
Alashkert
Ngày 25/09/2023
25-09 19:00
FC Pyunik
1-0
Shirak
25-09 21:00
FC Avan Academy
3-1
Alashkert
Ngày 23/08/2023
23-08 22:00
FC Avan Academy
1-2
FC Pyunik
Ngày 31/03/2023
31-03 22:00
Ararat Yerevan
2-0
Lernayin Artsakh
Ngày 27/08/2023
27-08 22:00
FC Avan Academy
3-0
FK Van Charentsavan
Ngày 16/04/2023
16-04 22:59
Shirak
1-0
Lernayin Artsakh
16-04 19:00
Ararat Yerevan
0-0
Urartu
Ngày 13/08/2023
13-08 22:00
FC Noah
2-0
Urartu
Ngày 01/04/2023
01-04 22:00
Shirak
1-0
FK Van Charentsavan
01-04 19:00
FC Pyunik
3-0
BKMA
Ngày 28/08/2023
28-08 22:00
FC Pyunik
3-0
FC West Armenia
Ngày 16/09/2023
16-09 21:00
FC Pyunik
3-0
BKMA
Ngày 11/08/2023
11-08 22:00
Shirak
0-1
BKMA
Ngày 26/08/2023
26-08 22:59
Shirak
0-2
Urartu
Ngày 01/09/2023
01-09 20:00
FC West Armenia
2-5
Urartu
01-09 22:00
BKMA
1-1
FC Avan Academy
Ngày 05/03/2023
05-03 17:20
FK Van Charentsavan
1-3
FC Pyunik
05-03 19:00
Alashkert
0-0
FC Avan Academy
Ngày 04/03/2023
04-03 18:00
Lernayin Artsakh
0-3
BKMA
Ngày 06/03/2023
06-03 18:00
Ararat Yerevan
1-2
Shirak
06-03 18:00
FC Noah
0-2
Urartu
Ngày 04/06/2023
04-06 22:10
FC Noah
1-0
FK Van Charentsavan
Ngày 08/05/2023
08-05 22:00
Urartu
1-0
FC Noah
08-05 22:59
Shirak
0-0
Ararat Yerevan
Ngày 31/07/2023
31-07 21:00
Alashkert
0-2
FC Pyunik
Ngày 24/02/2023
24-02 18:30
FK Van Charentsavan
0-3
FC Pyunik
Ngày 10/05/2023
10-05 22:00
FC Avan Academy
0-1
Alashkert
Ngày 22/05/2023
22-05 22:00
Urartu
1-0
BKMA
22-05 19:45
FC Avan Academy
4-1
FK Van Charentsavan
Ngày 01/06/2023
01-06 21:00
FC Avan Academy
0-0
Lernayin Artsakh
Ngày 27/02/2023
27-02 18:00
BKMA
0-1
FC Noah
27-02 18:00
Ararat Yerevan
1-3
FC Avan Academy
Ngày 30/07/2023
30-07 21:00
BKMA
1-2
Urartu
30-07 22:59
Ararat Yerevan
1-3
FC Avan Academy
Ngày 12/03/2023
12-03 18:00
FC Avan Academy
1-0
Shirak
Ngày 20/05/2023
20-05 22:00
Ararat Yerevan
1-0
FC Noah
Ngày 30/05/2023
30-05 21:00
Ararat Yerevan
1-1
BKMA
Ngày 10/03/2023
10-03 18:00
BKMA
1-1
Alashkert
10-03 21:00
Ararat Yerevan
1-3
FK Van Charentsavan
Ngày 17/04/2023
17-04 19:00
FK Van Charentsavan
1-1
FC Noah
17-04 22:00
FC Pyunik
1-0
Alashkert
Ngày 25/04/2023
25-04 19:00
Lernayin Artsakh
0-2
FC Noah
Ngày 09/05/2023
09-05 21:00
BKMA
2-1
Lernayin Artsakh
Ngày 21/05/2023
21-05 22:00
Shirak
0-1
Alashkert
21-05 19:45
FC Pyunik
2-0
Lernayin Artsakh
Ngày 02/06/2023
02-06 22:59
FC Pyunik
0-1
Urartu
Ngày 28/02/2023
28-02 18:00
Lernayin Artsakh
1-3
Alashkert
Ngày 27/04/2023
27-04 20:00
Urartu
3-1
Shirak
27-04 22:59
FC Pyunik
4-1
FC Avan Academy
Ngày 26/09/2023
26-09 19:00
FC West Armenia
2-4
FC Noah
Ngày 07/05/2023
07-05 22:00
FC Pyunik
4-0
FK Van Charentsavan
Ngày 31/05/2023
31-05 20:00
FK Van Charentsavan
0-1
Alashkert
31-05 22:59
Shirak
0-2
FC Noah
Ngày 01/03/2023
01-03 18:00
Urartu
2-0
FK Van Charentsavan
01-03 18:00
FC Pyunik
4-1
Shirak
Ngày 11/03/2023
11-03 18:00
Urartu
3-0
Lernayin Artsakh
11-03 18:00
FC Pyunik
2-0
FC Noah
Ngày 04/08/2023
04-08 22:00
BKMA
1-0
FC Noah
Kết quả Ngoại hạng Armenia tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Ngoại hạng Armenia màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Ngoại hạng Armenia theo thời gian thực ngay tại keothom365.com